Wstęp: Service user involvement, czyli o znaczeniu partycypacji doświadczonych  w edukacji pracowników socjalnych

Hubert Kaszyński

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.