Zeszyty Pracy Socjalnej,2018, Tom 23, numer 1

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp: Service user involvement, czyli o znaczeniu partycypacji doświadczonych  w edukacji pracowników socjalnych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 1-3
Data publikacji online: 2018

Service User Involvement In Social Work And Beyond; Exploring its origins and destinations

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 5-20
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.001.8635

Istota i znaczenie pomocy wzajemnej osób doświadczonych z perspektywy pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 21-33
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.002.8636

Grupa Wsparcia TROP - pięć lat doświadczeń

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 35-44
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.003.8637

Działania edukacyjne i wsparcie wolontariuszy w ruchu samopomocowym osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Przykład Grupy Wsparcia Trop

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 45-55
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.004.8638

„Eksperci przez Doświadczenie” w Gdyni

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 57-67
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.005.8639

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 69-76
Data publikacji online: 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.