Artykuły

Ilość
Sortuj według

An illness of one’s own: Memoir as art form and research as witness

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 2, s. 77–85
Data publikacji online: 11 czerwca 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.006.8987

Problemy społeczne a mobilizacja społeczna. Inspiracje dla pracy socjalnej w świetle teorii ruchów społecznych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 2, s. 87–115
Data publikacji online: 11 czerwca 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.007.8988

Analiza Czarnych Protestów jako przestrzeń dla pracy socjalnej. Masowa mobilizacja kobiet z perspektywy feministycznej pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 2, s. 117–132
Data publikacji online: 11 czerwca 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.008.8989

Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Opieka i terapia

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 2, s. 133–148
Data publikacji online: 11 czerwca 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.009.8990

Polityka senioralna miasta Krakowa, a potrzeby beneficjentów

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 2, s. 149–165
Data publikacji online: 11 czerwca 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.010.8991

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

“Po moc - by niosąc pomoc dawać innym moc”

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 2, s. 169–181
Data publikacji online: 11 czerwca 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.011.8992

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 2,
Data publikacji online: 11 czerwca 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.