Analiza Czarnych Protestów jako przestrzeń dla pracy socjalnej. Masowa mobilizacja kobiet z perspektywy feministycznej pracy socjalnej

Radosław Nawojski,

Magdalena Pluta

Abstrakt
Analysis of the Black Protests as a space for social work. Mass mobilisation of women from the perspective of feminist social work
 
The aim of the article is to look at the social mobilization of women in the Black Protests, which have been going on in Poland since 2016, as a space where women’s problems were articulated. The analysis of movement from the perspective of feminist social work makes it possible to capture experiences that interweave individual problems and structural limitations on many levels of social life: citizenship, law, labour market or health.
Słowa kluczowe: social work, feminism social work, women’s citizenship, Black Protests
References

CBOSPolacy o prawach kobiet, „czarnych protestach” i prawie aborcyjnym. Komunikat z badań nr 165/2016 (2016). CBOS, Warszawa.

CBOSAktywności i doświadczenia Polaków w 2016 roku, Komunikat z badań nr 12/2017 (2017). CBOS, Warszawa.

Charkiewicz E. (2010). Kobiety i ubóstwo. Widzialna ręka neoliberalnego państwa, w: Raport Think Tanku Feministycznego 4/2012, Kobiety i ubóstwo w Polsce. Badania i analizy 2008–2011; http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/kobiety_ubostwo_raport TTF.pdf (dostęp: 25.04.2017).

Chełstowska A. (2016). Alimenty na dzieci – diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa; https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Agata%20Che%C5%82stowska%20Alimenty%20-%20diagnoza.%20Raport%20ISP.pdf (dostęp: 25.04.2017).

Ciaputa E., Kowalska B., Krzaklewska E. et al. (2016). Równość płci i jakość życia. Raport z badań sondażowych. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Dominelli L. (2002). Feminist Social Work Theory and Practice. Palgrave, Basingstoke.

Dominelli L., McLeod E. (1989). Feminist Social Work. Macmillan, Basingstoke.

Drozdowski R. (2016). Praca socjalna w zmieniającym się społeczeństwie. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 3: 231–238.

Dryjańska A. et al. (2013). Różowa strefa gospodarki. Nieodpłatna praca kobiet. Fundacja Feminoteka Warszawa; https://issuu.com/boell/docs/raport_rozowa_strefa_gospodarki (dostęp: 25.04.2017).

Fundacja Feminoteka (2012). http://feminoteka.pl/raporty/ (dostęp: 10.06.2018)

Globalna Definicja Pracy Socjalnej; http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_102423-10.pdf (dostęp: 10.06.2018).

Gray M., Webb S.A. (2013). Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki, tłum. B. Maliszewska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Howe D. (2011). Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, tłum. P. Matela. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.

Hryciuk R. (2012). O znikającej matce. Upolitycznione macierzyństwo w Polsce i Ameryce Łacińskiej, w: R. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kola A. (2015). Odkryć ukryte… Praca socjalna w Polsce z perspektywy women’s/gender/feminist studies. „AVANT”, VI, 1: 136–153.

Kowalska B., Nawojski R., Pluta M. (2018). Kobiece rewolucje wciąż trwają, w druku.

Krzaklewska E., Ratecka A., Slany K., Warat M. (2017). Gender Equality and Quality of Life: Perspectives from Poland and Norway. Peter Lang, Frankfurt am Main.

Kubisa J. (2017). Obrona praw reprodukcyjnych w Polsce. „Globalny Dialog”, 1: 30–31.

Kubisa J. (2018). Ufajmy kobietom; http://krytykapolityczna.pl/kraj/julia-kubisa-czarny-piatek-ufajmy-kobietom/ (dostęp: 10.06.2018).

Majewska E. (2017). Tramwaj zwany uznaniem: feminizm i solidarność po neoliberalizmie. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2018). Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – marzec 2018; https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/bezrobocie-rejestrowane-w-polsce/rok-2018/ (dostęp: 10.06.2018).

Piotrowska J., Synakiewcz A. (2011). Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce. Fundacja Feminoteka, Warszawa; https://pl.boell.org/sites/default/files/dosc_milczenia._przemoc_seksualna_wobec_kobiet_1.pdf (dostęp: 25.04.2017).

Wahab S., Anderson-Nathe B., Gringeri C.E. (red.) (2015). Feminisms in Social Work Research: Promise and Possibilities for Justice-Based Knowledge. Routledge, Nowy Jork.

Werbner P. (2007). Upolitycznione macierzyństwo i feminizacja obywatelstwa: ruchy kobiece i transformacja sfery publicznej, w: R.E. Hryciuk, A. Kościańska (red.), Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 1: Organizacja społeczna. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Wódz K., Klimczak-Ziółek J. (2014). Feministyczna perspektywa (w) pracy socjalnej, w: A. Kot-
larska-Michalska (red.), Kobiety w pracy socjalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.

Young I.M. (2009). Bezstronność i obywatelska sfera publiczna. Niektóre implikacje feministycznej krytyki teorii moralnej i politycznej, tłum. J. Maciejczyk, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.