Badania problemów społecznych w polskiej socjologii w ostatnich trzydziestu latach

Lucjan Miś

Abstrakt
The Polish sociology of social problems in the past thirty years
 
Social workers help the poor, the homeless, the disabled or the elderly. They recognize different faces of local, national or global social issues in their work. They have to know what are social issues and how they affect their clients. On the other side, sociologists study the range and depth of different social issues. The author reviews the development of the sociology of social problems in last 30 years in Poland. He shows the activities of the main scientific centers, their research profiles and the most distinguished scholars in the field. In conclusion, the author shows the strenghts and weaknesses of the sociology of social problems during last three decades. 
Słowa kluczowe: Poland, sociology of social problems, unemployment, urban problems, poverty, homelessness
References

Bartoszek A., Czekaj K., Trawkowska D. (2012). Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach. Uniwersytet Śląski, Katowice.

Borkowski T., Marcinkowski A. (1999). Socjologia bezrobocia. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Cichocki P., Jabkowski P., Woźniak Z. (2011). Lokalne programy rozwiązywania problemów społecznych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Duracz-Walczak Anna (red.) (2002). W kręgu problematyki bezdomności polskiej. Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym, Warszawa–Gdańsk.

Dzięcielska-Machnikowska S. (1992). Co myślą bezrobotni. Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Dzięcielska-Machnikowska S. (1995). Bezrobocie nowym problemem polskiego pracownika. Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Frysztacki K. (2008). Socjalna Ameryka. Wydawnictwo Nomos, Kraków.

Frysztacki K. (2009).Socjologia problemów społecznych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Gorlach K., Czekaj K., Leśniak M. (1998). Labirynty współczesnego świata: kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Gwiżdż O., Jarczewski W. (2017). Konstruowanie problemu społecznego na przykładzie procesu organizacji zimowych igrzysk olimpijskich. „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 4, 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Hrebenda A., Wódz J. (1992). Życie codzienne bezrobotnych w regionie Górnego Śląska. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kłopot S.W., Błaszczyk M., Pluta J. (2010). Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia. Wrocławska Diagnoza Społeczna. T. 1–2. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kościółek A. (2016). Lokalne problemy społeczne. Potrzeby, możliwości, starania. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce.

Królikowska J. (red.) (2006). Problemy społeczne w grze politycznej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Leśniak-Moczuk K. (2010). Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Makowski G. (2008). Korupcja jako problem społeczny. Wydawnictwo Trio, Warszawa.

Matczak P. (2000). Problemy społeczne jako problemy ekologiczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Miś L. (2007). Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Miś L., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M. (2011).Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim. Universitas, Kraków.

Mlonek K. (1999). Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa.

Przymeński A. (2001). Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.

Spicker P. (2014). Polityka społeczna – teoria. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.