Zeszyty Pracy Socjalnej,2018, Tom 23, numer 4

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Trauma narodzin. Szepty i krzyki przechodzące do przyszłości

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 273–285
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.017.10072

Zbrodnia eugeniczna a praca socjalna

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 287–297
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.018.10073

Trauma a zdrowie psychiczne - Antoni Kępiński in memoriam

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 299–311
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.019.10074

Przestrzenie natury jako obszar promocji zdrowia – wybrane perspektywy poznawcze i przegląd badań

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 313–329
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.020.10075

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

O zranionych tożsamościach i rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 333–347
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.021.10076

Trauma, przed którą nie ma ucieczki. Cierpienie. Uzależnienie. Niesprawiedliwość… Nadzieja

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 349–360
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.022.10077

Recenzje

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 4, s. 361–368
Data publikacji online: 18 grudnia 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.