Zeszyty Pracy Socjalnej,2019, Tom 24, numer 1

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Międzynarodowa praca socjalna wobec procesu wykluczenia społecznego i inkluzji

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1, s. 1-12
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.001.10749

Rodziny pomocowe – „martwy zapis” w ustawie czy realna pomoc pieczy rodzinnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1, s. 13-22
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.002.10750

Między pracą socjalną a resocjalizacją uwarunkowania pracy socjalnej z (byłymi) więźniami w Polsce

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1, s. 23-39
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.003.10751

Intuicja, empatia, mentalizacja - niestandaryzowalne umiejętności pracownika socjalnego

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1, s. 41-50
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.004.10752

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Inicjatywy pracowników socjalnych podejmowane wobec osób starszych w środowisku zamieszkania. Na przykładzie wybranych projektów socjalnych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1, s. 51-67
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.005.10753

Recenzje

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 1, s. 69-79
Data publikacji online: 29 marca 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.