Zeszyty Pracy Socjalnej,2019, Tom 24, numer 2

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Etyczne i nieetyczne zachowania pracownika socjalnego z klientami pomocy społecznej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2, s. 81-100
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.006.11083

Social agency and symbolic structure. The case of social work practice in Poland

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2, s. 101-110
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.007.11084

Wielowymiarowe wykluczenie klientek pomocy społecznej w Polsce

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2, s. 111-122
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.008.11085

Rodzina i polityka rodzinna w Polsce i na Słowacji

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2, s. 123-132
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.010.11087

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Wyzwania rodzicielskie i komunikacyjne głuchych matek słyszących dzieci (KODA)

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2, s. 135-144
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.011.11088

Recenzje

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, numer 2, s. 145-153
Data publikacji online: 28 czerwca 2019