Rodzina i polityka rodzinna w Polsce i na Słowacji

Peter Guráň,

Lucjan Miś

Abstrakt

The family and family policy in Poland and Slovakia

According the research the family is the highest value in the Poles and the Slovaks. The surveys show that the opinions of Poles and Slovaks about the family are very similar. Nowadays the family policy is becoming one of the most key areas of social policy in the Central European countries. In Slovakia, family policy has been implemented consistently and generously for many years as a result of a multi-party agreement. In Poland, after many years of dismantling the welfare state, there has been a radical socio-political turn by initiating active pro-family policy. 

Słowa kluczowe: family, policy, Poland, Slovakia
References

Boguszewski R. (2019). Rodzina jej znaczenie i rozumienie. Komunikat z badań. Nr 22 (2019). Centrum Badania Opinii Publicznej, Warszawa.

Firlit-Fesnak G. (2018). Rodziny polskie i polityka rodzinna stan i kierunki przemian, w: G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka speczna. Nowe wydanie. PWN, Warszawa.

Moliński A. (2019). Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację demograficz Grupy Wyszehradzkiej 2019, w: Studia Europejskie. Studies in European Affairs, 2018, nr 2. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 97–112.

Svarc P., Svarcova N. (2007). The Impact of Social and Tax Policies on Families with Children: Comparative Study of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. IES Working Papers, 2007, nr 28. Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, Praga.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.