Wielowymiarowe wykluczenie klientek pomocy społecznej w Polsce

Magdalena Pokrzywa

Abstrakt

Multidimensional social exclusion of social assistance female clients in Poland

The article aims to characterize the multidimensional social exclusion of social assistance female clients in Poland. The author identifies reasons for a greater risk of social exclusion of women taking into consideration issues associated with experiencing many social problems connected to labour market, domestic violence, single parenthood and intra-family situation. The paper was based on statistical data and empirical research which had a qualitative (90 individual in-depth interviews with social workers) and quantitative nature (500 Computer Assisted Telephone Interviews with social workers). The study was conducted with social workers from Poland who provide professional support to people and families experiencing social exclusion on a daily basis. 

Słowa kluczowe: social exclusion, gender, social assistance, social assistance female clients, poverty
References

Bradshaw S. (2002). Gendered Poverties and Power Relations: Looking Inside Communities and Households. Fundación Puntos de Encuentro, Managua, Nikaragua.

CBOS (2018). Kobiety i żczyźni w domu. Komunikat z badań Nr 127/2018. Fundacja Centrum Badania Opinii Specznej, Warszawa.

Daly M. (1992). Europes poor women? Gender in research on poverty. European Sociological Review, 8 (1): 1–12.

Duch D. (2002). O adzy w rodzinie, w: M. Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na przomie wieków. Nowy kontrakt płci? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 125–146.

Findlay J., Wright R.E. (1996). Gender, poverty and the intra-household distribution of resources. „Review of Income & Wealth, 42 (3): 335–351.

Fckiewicz L. (2005). Wykluczenie speczne w skali makro i mikro, w: L. Fckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice: 11–26.

Frysztacki K. (2000). Problem speczny, w: Encyklopedia socjologii, t. 3. Oficyna Naukowa, Warszawa: 205–208.

Fuszara M. (2002). Nowy kontrakt płci?, w: M. Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na przomie wieków. Nowy kontrakt płci? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 7–12.

Golinowska S., Morecka Z., Styrc M., Cukrowska E., Cukrowski J. (2008). Od ustwa do wykluczenia specznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska, Europa i świat. IPiSS, Warszawa.

Golinowska S., Broda-Wysocki P. (2005). Kategorie ubóstwa i wykluczenia specznego. Przegląd pojęć, w: S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ustwo i wykluczenie speczne. Badania. Metody. Wynik. IPiSS, Warszawa: 17–54.

Grotowska-Leder J. (1999). ugość trwania w biedzie a procesy marginalizacji. Polityka Speczna, 11–12: 10–15.

Grotowska-Leder J. (2005). Ekskluzja speczna aspekty teoretyczne i metodologiczne, w: J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja speczna. Diagnoza uwarunkowania – kierunki dziań. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń: 25–44.

GUS (2013). Beneficjenci pomocy specznej i świadcz rodzinnych w 2012 roku. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Kraków.

GUS (2014). Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

GUS (2018). Beneficjenci pomocy specznej i świadcz rodzinnych w 2017 roku. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Kraków.

Jarosz M. (2008). Wstęp, w: M. Jarosz (red.), Naznaczeni i naptnowani. O wykluczeniu specznym. Oficyna Naukowa, Warszawa: 7–16.

Komenda ówna Policji (2019). Informacja dotycząca realizacji przez Policję proceduryNiebieskie Karty” w 2018 roku. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Warszawa.

Komisja Europejska (2014). Przeciwdzianie różnicy w wynagrodzeniu dla kobiet i żczyzn w Unii Europejskiej. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.

Merton R. (1982). Teoria socjologiczna i struktura speczna. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Oliwa-Ciesielska M. (2004). Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu specznym bezdomnych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

PAP (2016). Zbyt niska ściągalność alimentów w Polsce; http://wgospodarce.pl/informacje/22370-zbyt-niska-sciagalnosc-alimentow-w-polsce (dostęp: 28.04.2019).

Sedlak & Sedlak (2016). Jakie świadczenia emerytalne otrzymu Polacy? gender gap emerytur; http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.532/wpis.3292 (dostęp: 28.04.2019).

Tarkowska E. (2006). Ustwo i wykluczenie speczne. Koncepcje i polskie problemy, w: J. Wasilewski (red.), Współczesne speczeństwo polskie: dynamika zmian. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa: 319–366.

Trawkowska D. (2004). Kobiety klientki pomocy specznej, w: K. Wódz, J. Klimczak-Ziółek (red.), Restrukturyzacja ekonomiczna a sytuacja kobiet w wojedztwie śląskim. Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza: 23–35.

Wnuk-Lipiński E. (2005). Socjologia życia publicznego. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.