Zeszyty Pracy Socjalnej,2019, Tom 24, Numer 3

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Rewizytując problem ubóstwa (odwołując się do tuzina głosów: jedenastu amerykańskich i jednego polskiego)

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 3, s. 155-168
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.012.11758

Instytucjonalizacja relacji międzypokoleniowych – korzyści łączenia placówek opiekuńczych dla seniorów i dzieci 

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 3, s. 169-183
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.013.11759

Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej a problematyka uzależnień oraz współuzależnienia od alkoholu

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 3, s. 185-207
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.014.11760

Kompetencje pracowników socjalnych w aspekcie stresu i radzenia sobie ze stresem

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 3, s. 209-220
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.015.11761

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Emancypacja jako utopia? Perspektywa osoby niesłyszącej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 3, s. 221-234
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.016.11762

Recenzje

Recenzje/Reviews

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 3, s. 235-244
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.