Artykuły

Ilość
Sortuj według

"Medycyna jest nauką społeczną, a polityka to nic innego, jak medycyna na szeroką skalę". Rudolf Virchow a społeczne nauki stosowane

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 245-252
Data publikacji online: 9 grudnia 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.021.12005

Godność osoby jako wartość w pracy socjalnej – wyzwania dla kształcenia

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 253-262
Data publikacji online: 9 grudnia 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.022.12006

Praktyki symboliczne a tożsamość społeczna pracowników socjalnych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 263-282
Data publikacji online: 9 grudnia 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.023.12007

Wideotrening Komunikacji ćwierć wieku później. Rozwój Video Home Training/Video Interaction Guidance w pracy socjalnej, psychologii, pedagogice i medycynie

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 283-296
Data publikacji online: 9 grudnia 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.024.12008

Wpływ ubóstwa (biedy) na socjalizację dzieci i młodzieży

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 297-309
Data publikacji online: 9 grudnia 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.025.12009

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Krótka refleksja nad tendencjami wykorzystywania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach przez pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 311-322
Data publikacji online: 9 grudnia 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.026.12010

Innowacyjne rozwiązania w pracy socjalnej – perspektywa publiczna

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 323-329
Data publikacji online: 9 grudnia 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.027.12011

Inne

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 331-342
Data publikacji online: 9 grudnia 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.