Krótka refleksja nad tendencjami wykorzystywania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach przez pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej

Agnieszka Kołodziejczyk

Abstrakt

Reflections on Solution‑Focused Approach as a method of working with a social welfare client

This article is a brief reflection on the research carried out on the implementation and realization of solutions‑focused social work by social workers in social assistance centers. Emerging trends show that despite the potential, this method is still not popular among social workers. It is important to implement a Solution‑Focused Approach to everyday social practices, which will contribute to the professionalization of the social worker profession and increase the quality of assistance services.

Słowa kluczowe: social work, social worker, social work methods, Solution‑Focused Approach, Solution‑Focused Therapy
References

Brzuszczak H. (2008). Jestem gościem w domu życia klienta, czyli jak realizować pracę socjalną w myśl paradygmatu zawodowego pomagania „zorientowanego na budowanie rozwiązań” i w zgodzie z ustawą o pomocy społecznej?, w: L. Miś (red.), Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach. „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 14, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 95–104.

Czarnecki P.S. (2013). Praca socjalna. Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Dąbrowska B. (2008). Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (SFA) nową jakością w pracy socjalnej, w: L. Miś (red.), Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach. „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 14, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 105–118.

DuBois B., Miley K.K. (1996). Praca socjalna. Wydawnictwo Interart, Warszawa.

Kamiński A. (1968). Funkcja wychowawcza pracy socjalnej. Zbiór rozpraw z pedagogiki społecznej. „Studia Pedagogiczne”, 16, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Kołodziejczyk A. (2019). Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jako metoda pracy z klientem pomocy społecznej. Niepublikowana praca magisterska. Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Krasiejko I. (2013). Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Opolska A. (2008). Zastosowanie Solution Focused Approach (SFA) – Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z indywidualnym przypadkiem w Ośrodkach Pomocy Społecznej, w: L. Miś (red.), Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach. „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 14, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 54.

Pokrzywa M. (2016). Feminizacja zawodu pracownika socjalnego, w: J. Husar, M. Machalova., T. Hangoni, B. Kuzyšin (red.), Nova socialna edukacia človeka V (Duchovne, antropologicke, filozoficke, psychologicke a socialne aspekty terapie, vychovy, vzdelavania a poradenstva dneška). Zbornik prispevkov z medzinarodnej interdisciplinarnej vedeckej konferencie, Prešovska Univerzita, Prešov: 154–164, https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar7/subor/Pokrzywa.pdf (dostęp: 14.08.2019).

Radlińska H. (1928). Istota i zakres służby społecznej. Komitet Polski Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej. Dział Wydawnictw Związku Spółdzielni Spożywców, Warszawa.

Szczepkowski J. (2010a). Praca socjalna ‒ podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Wydawnictwo „Akapit”, Toruń.

Szczepkowski J. (2010b). Terapia młodzieży z problemem alkoholowym. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Wydawnictwo „Akapit”, Toruń.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.