Innowacyjne rozwiązania w pracy socjalnej – perspektywa publiczna

Elżbieta Mirewska

Abstrakt

Some examples of innovative solutions in social work ‒ a public perspective

Contemporary trends in the creation of state social policy focus on the concept of multisectorality, which provides theoretical analyses and practical solutions. The model of multisectorality most often points to the model of the triangle of society’s welfare. It assumes the coexistence of three components of the state, market and households (the concept of welfare mix). The model of the society’s welfare triangle has been modified over time. The category of civil society and the various sub‑sectors were replaced by households. The new concept of multisectorality consists in the equality of all sectors and the transfer of tasks from the state sector to other sectors. In the adopted assumptions, none of the sectors should dominate, and the state’s task should be to organise optimal conditions for successful development, including providing the necessary legal, financial and organisational resources, while maintaining the state’s regulatory and control functions. The aim of the article is to present selected innovative solutions present in the area of social work, which are consistent with the modern approach to multisectoriality. 

Słowa kluczowe: social work, social policy, innovative solutions, multisectoriality approach
References

Grewiński M. (2008). Modele wielosektorowości w pluralizmie polityki społecznej, w: K. Głąbicka, M. Grewiński (red.), Wokół polityki społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.

Grewiński M. (2009). Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.

Grewiński M., Bąkiewicz M. (red.) (2009). Praca socjalna w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.

Trawkowska D. (2012). Koncepcje i modele dobrych praktyk w pomocy społecznej, w: Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Raport z badań, Wydawnictwo PARA, Katowice.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.