W pogoni za nieutraconą wyobraźnią

Justyna Czort

Abstrakt

In the pursuit of an unreleased imagination

Imagination, both childish and adult, is usually perceived positively. However, it often happens that with age, this still mysterious ability to go beyond the real world disappears. Then we often become skeptical and even irritated by the younger confreres around us, who are lively talking about terrible dragons and wonderful princesses. Escape from our own imagination may be caused by the mistaken belief that we no longer deserve a little better world. On the other hand, we forget that imagination has not only a bright side, but also a dark side, which children remember perfectly. However, there are adults among us who not only have not forgotten about this mysterious attribute, but also use it when it is most needed. 

Słowa kluczowe: childhood, world of children’s imagination, adulthood
References

Baran J. (1979). Zabawa, w: J. Nagrabiecki (oprac.), Dziecku wybór wierszy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 356‒358.

Chłopiec z plasteliny, w: Lenny Valentino; https://www.polskirock.eu/chlopiec-z-plasteliny,lenny-valentino,6074,plyta.html (dostęp: 21.01.2020).

Czekaj K. (reż.) (2015). Baby bump. Film. Prod. Polska, Włochy, 90 min.

Rojek A. (2015). Inaczej. Agora, Warszawa.

Saint-Exupéry A. de (2015). Mały Książę, tłum. J. Szwykowski. Wydawnictwo Algo, Toruń.

Słobodnik W. (1979). Symfonia dziecięca, w: J. Nagrabiecki (oprac.), Dziecku wybór wierszy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 157‒159.

Tuwim J. (1979). Wiersz wyszydzający dzieci, w: J. Nagrabiecki (oprac.), Dziecku wybór wierszy. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa: 131‒132.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.