Dziennik Helgi, czyli o dorastaniu w czasie Zagłady

Agata Stępnik

Abstrakt

Helga’s diary: A story about growing up during the Holocaust

Childhood is an extremely important stage in everyone’s life. However, it does not always run smoothly and in a gentle way. The text presents the problems of growing up and socializing in the extremely unfavorable conditions of concentration camps on the example of Helga Weissova’s book The Daily Helga. A girl’s testimony about life in concentration camps. This reading is not only a description of living conditions in Nazi camps, but above all, it is a record of growing up in a reality not adapted for this purpose. It shows the girl’s private perspective on the rapidly changing world that surrounds her. For this reason, the reading arouses a lot of extreme emotions and therefore provides very interesting analytical material on the subjects of childhood, adolescence and primary socialization. 

Słowa kluczowe: adolescence, childhood, Helga’s Diary, concentration camp, primary socialization, Terezin
References

Adler H.G. (2017). Theresienstadt 1941–1945. Cambridge University Press.

Cissowski A. (2018). „Tak musi wyglądać piekło”. Wstrząsająca relacja więźniarki z Auschwitz; https://www.tvp.info/35708206/tak-musi-wygladac-pieklo-wstrzasajaca-relacja-wiezniarki--z-auschwitz (dostęp: 17.03.2020).

Children’s Diaries during the Holocaust (b.d.w.). Holocaust Encyclopedia; https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/childrens-diaries-during-the-holocaust (dostęp: 18.03.2020).

Kinder in Bergen-Belsen (cop. 2020); https://kinder-in-bergen-belsen.de/en/home (dostęp: 17.03.2020).

Kołodziej B. (2013). Była więźniarka obozu Auschwitz. Rany nigdy się nie zabliźnią; https://dzieje.pl/aktualnosci/byla-wiezniarka-obozu-auschwitz-rany-nigdy-sie-nie-zabliznia (dostęp: 17.03.2020).

Krämer K. (2018). Bawiły się w „liczenie zwłok”. Wystawa o losach dzieci w niemieckim obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen, tłum. E. Stasik; https://www.dw.com/pl/bawi%C5%82y-si%C4%99-w-liczenie-zw%C5%82ok-wystawa-o-losach-dzieci-w-niemieckim-obozie-koncentracyjnym-bergen-belsen/a-43397209 (dostęp: 18.03.2020).

Mead G.H. (1975). Umysł, osobowość, społeczeństwo, tłum. Z. Wolińska. PWN, Warszawa.

Theresienstadt (b.d.w.). Holocaust Encyclopedia; https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/theresienstadt (dostęp: 16.03.2020).

Weissova H. (2013). Dziennik Helgi. Świadectwo dziewczynki o życiu w obozach koncentracyjnych. Wydawnictwo Insignis, Kraków.

Zienkiewicz O. (2013). Obóz koncentracyjny oczami dziecka; http://www.jhi.pl/blog/2013-04-08-oboz-koncentracyjny-oczami-dziecka (dostęp: 18.03.2020).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.