Dzieciństwo w kalejdoskopie na przykładzie Małego Księcia

Adrian Bednarczyk

Abstrakt

Childhood in a kaleidoscope on the example of The Little Prince

The world of an adult and the world of a child are certain separate realities, which are governed by their own laws. Among them we find goals, needs and values that are different from each other, depending on the perspective. The task of a parent becomes a conscious exploration of the “child’s planet”, an attempt to cross the barrier of age and experience. This becomes possible through self-reflection on one’s own childhood and through the search for one’s own element of childhood. It becomes helpful to read The Little Prince, which is a kind of bridge between the world of a parent and the planet of a child.

Słowa kluczowe: childhood, parenthood, child–parent worlds, upbringing, child discrimination
References

Grechuta M. (2004). Gdzieś w nas. [Nagranie dźwiękowe] (Pomaton EMI).

Saint-Exupéry A. de (2019). Mały Książę, tłum. N. Jaskula Esquerré. Muza SA, Warszawa.

Wołoszyn S. (1979). Janusz Korczak w pedagogice XX wieku. Wartość pedagogiki Janusza Korczaka. Wydawnictwo TN KUL, Lublin.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.