Wychowując dziecko w… Norwegii

Magdalena Kocoł

Abstrakt

Raising a child in… Norway

The aim of the essay is to present the differences in the approach to raising children that exist in Poland and Norway, and to present the specificity of the activities undertaken by the controversial Barnevernet institution. It is also an objective discussion of differences in relations between parents and offspring, understanding and development of the idea of children’s empowerment and forms of discrimination both in the family and from the so-called welfare state.

Słowa kluczowe: upbringing, childhood, Barnevernet, welfare state
References

Czarnecki M. (2016). Dzieci Norwegii. O państwie (nad)opiekuńczym. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Kwak A. (2012). Rodzicielstwo – inwestycja w przyszłość. Czy zawsze udana?, w: J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Maciej Czarnecki (b.d.w.); https://czarne.com.pl/katalog/autorzy/maciej-czarnecki (dostęp: 7.01.2020).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.