Zeszyty Pracy Socjalnej,2020, Tom 25, Numer 2

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wsparcie jako niezbędny czynnik w procesie pomagania jednostkom w kryzysie

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 97-105
Data publikacji online: 10 czerwca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.014.12358

Superwizja (w) pracy socjalnej – kilka refleksji teoretyczno-praktycznych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 107-110
Data publikacji online: 10 czerwca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.015.12359

Superwizja (w) pracy socjalnej ‒ w kierunku zmiany?

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 111-116
Data publikacji online: 10 czerwca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.016.12360

Superwizja – najważniejsze zagadnienia i autorskie refleksje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 117-124
Data publikacji online: 10 czerwca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.017.12361

Superwizja (w) pracy socjalnej – droga do doskonałości?

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 125-130
Data publikacji online: 10 czerwca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.018.12362

Superwizja (w) pracy socjalnej – wybrane wątki teoretyczne i praktyczne

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 131-135
Data publikacji online: 10 czerwca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.019.12363

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Moje refleksje na temat superwizji

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 137-139
Data publikacji online: 10 czerwca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.020.12364

Superwizja pracy socjalnej – moja wędrówka ku zrozumieniu

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 141-145
Data publikacji online: 10 czerwca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.021.12365

Recenzje

Recenzje/Reviews  

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 147-152
Data publikacji online: 10 czerwca 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.022.12366

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.