Zeszyty Pracy Socjalnej,2020, Tom 25, Numer 2

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wsparcie jako niezbędny czynnik w procesie pomagania jednostkom w kryzysie

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2,
Data publikacji online: 10 czerwca 2020

Superwizja (w) pracy socjalnej – kilka refleksji teoretyczno-praktycznych

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2,
Data publikacji online: 10 czerwca 2020

Superwizja (w) pracy socjalnej - w kierunku zmiany?

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2,
Data publikacji online: 10 czerwca 2020

Superwizja – najważniejsze zagadnienia i autorskie refleksje

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2,
Data publikacji online: 10 czerwca 2020

Superwizja (w) pracy socjalnej – droga do doskonałości?

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2,
Data publikacji online: 10 czerwca 2020

Superwizja (w) pracy socjalnej – wybrane wątki teoretyczne i praktyczne

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2,
Data publikacji online: 10 czerwca 2020

Wokół edukacji do pracy socjalnej – między teorią a działaniem społecznym

Moje refleksje na temat superwizji

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2,
Data publikacji online: 10 czerwca 2020

Superwizja pracy socjalnej – moja wędrówka ku zrozumieniu

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2,
Data publikacji online: 10 czerwca 2020

Recenzje

Recenzje/Reviews  

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 2,
Data publikacji online: 10 czerwca 2020

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.