Superwizja (w) pracy socjalnej ‒ w kierunku zmiany?

Joanna Łabaj

Abstrakt

Supervision (in) of social work towards change?

When talking about supervision and its impact on the practice of social work, it is impossible not to refer to the idea it contains within itself and the optics it helps to achieve, in a better understanding of the reality around us. In the course of intense reflection, sooner or later, the question arises as to what rank does supervision become in relation to the real needs of people and working environments? Or perhaps its persistent and critical practice can be compared to walking the path to discovering a panacea for the world’s concerns and worries? And actually asking these questions, it makes sense to leave room for all to say something about it. For one can suppose that there are many sides, beliefs and concepts about the role of supervision in social work and what role it could additionally play. According to this phrase, it will be factual to recall the definition of supervision, its functions and contexts that have a significant impact on the relativity of the process of supervision in its broadest sense and its effectiveness, thus answering the question of the necessity of its application in the field of social work.

Słowa kluczowe: social work, supervision, change
References

Bąbska B., Popłońska-Kowalska M. (2014). Realizacja procesu superwizyjnego, w: M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Superwizja pracy socjalnej. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa.

Domaradzki P., Krzyszkowski J., Sosnowski M., Włoch A. (2016). Superwizja pracy socjalnej dla praktyków. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Grewiński M., Jaworska-Matys D., Skrzypczak B. (2014). Standard superwizji pracy socjalnej i jego charakterystyka – propozycja zespołu projektowego WSP im. J. Korczaka i Stowarzyszenia CAL, w: M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Superwizja pracy socjalnej. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa.

Grewiński M., Skrzypczak B. (red.) (2014). Superwizja pracy socjalnej. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa.

Grzesiuk L. (1994). Psychoterapia. PWN, Warszawa.

Łuczyńska M., Olech A. (2013). Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Olech A. (2012). Praca socjalna a inne profesje – punkty styczne i rozłączne, w: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. ISP, Warszawa.

Szmagalski J. (red.) (2011). Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy. IRSS, Warszawa.

Włoch A. (2014). Superwizja w różnych obszarach pracy socjalnej, w: M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Superwizja pracy socjalnej. WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.