Superwizja (w) pracy socjalnej – kilka refleksji teoretyczno-praktycznych

Karolina Golonka

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.