Wsparcie jako niezbędny czynnik w procesie pomagania jednostkom w kryzysie

Anna Siemaszko

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.