Zeszyty Pracy Socjalnej,2020, Tom 25, Numer 3

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O twórczości Krzysztofa Frysztackiego

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 153–162
Data publikacji online: 29 października 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.023.13078

Social work and “the social”: a biopolitical perspective

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 163–177
Data publikacji online: 29 października 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.024.13079

Poprawność polityczna ponad wszystko? Kilka uwag o antynaukowych inklinacjach lewicy regresywnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 179–192
Data publikacji online: 29 października 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.025.13080

Główne problemy integracji imigrantów z Ukrainy i propozycje rozwiązań w oczach przedstawicieli instytucji województwa opolskiego

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 193–217
Data publikacji online: 29 października 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.026.13081

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Rozwój zjawiska mobbingu w miejscu pracy w warunkach polskich – implikacje dla pracy socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 219–234
Data publikacji online: 29 października 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.027.13082

Recenzje

Recenzje/Reviews

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 3, s. 235–242
Data publikacji online: 29 października 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.028.13083

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.