Obraz psychozy w autobiograficznej twórczości literackiej osób chorujących psychicznie

Maria Grzybek

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.