Rozwój zjawiska mobbingu w miejscu pracy w warunkach polskich – implikacje dla pracy socjalnej

Karolina Klimkiewicz,

Honorata Cierpisz

Abstrakt

The development of mobbing in the workplace in Polish conditions – implications for social work

The current understanding of the concept of mobbing, its tactics and methods used by mobbers, as well as the legal status, scale and effects of mobbing in the workplace in Poland, compared with other European Union countries were characterized. The summary also discusses the reasons for the persistence of this phenomenon in our country, with proposals for effective fight to combat it, and even to abolish it.

Słowa kluczowe: mobbing, mobbing in the workplace, social work
References

Bańka A. (2000). ,,Psychologia organizacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T. (2004). Mobbing. Patologia zarządzania personelem. Difin, Warszawa.

Bratkowska M. (2013). Niemoralne propozycje. „Tygodnik Wprost”, 38, 1595; https://www.wprost. pl/tygodnik/416728/Niemoralne-propozycje.html (dostęp: 15.03.2018).

Davenport N., Schwartz D.R., Elliot P.G. (1999). Mobbing: Emotional Abuse in the American Workplace. Civil Society Publishing, Ames, Iowa.

Delikowska K. (2003). Raport z badań na temat działań mobbingowych w miejscu pracy, Publikacja Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. „Społecznik”, 7: 1–27.

Durniat K. (2012). Prewencja i przeciwdziałanie mobbingowi w polskich organizacjach. „Współczesne Zarządzanie”, 4: 213–222.

Godlewska-Werner D. (2009). Mobbing w polskich przedsiębiorstwach. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 13.02.2009; http://www.wnp.pl/wiadomosci/mobbing-w-polskich-przedsiebiorstwach,-5252_1_0_1.html (dostęp: 13.03.2018).

Guza Ł. (2017). Samotność nękanych. W Polsce ochrona przed mobbingiem jest fikcją. „Dziennik.pl”, 15.01.2017; http://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/540195,mobbing-prawo-dyskryminacja-walka-z-mobbingiem.html (dostęp: 15.03.2018).

Hirigoyen M.F. (2003). Molestowanie w pracy. W drodze, Poznań.

Kłos B. (2002). Mobbing. Kancelaria Sejmu – Biuro Studiów i Ekspertyz. Informacja, nr 941, Warszawa.

Kodeks Pracy – polskie prawo pracy. Stan prawny: marzec 2018 r.; http://kodeks-pracy.org/I-przepisy-ogolne/rowne-traktowanie-w-zatrudnieniu (dostęp: 13.03.2018).

Matuszyński W. (2004). O źródłach i sposobach przezwyciężania mobbingu w organizacji. Referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Etyka w życiu gospodarczym” 13 maja 2004 r. w Łodzi, zorganizowanej przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, publ. na stronie Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego we Wrocławiu; http://www.mobbing.most.org.pl/publikacja_3.htm (dostęp: 11.03.2018).

Mobbing i dyskryminacja; https://badaniahr.pl/ (dostęp: 11.03.2018).

Mobbing w Polsce. „InfoPraca.pl”, 8.11.2014; http://weblog.infopraca.pl/2014/11/mobbing-polsce/ (dostęp: 16.03.2018).

Mobbing, w: Encyklopedia. „Gazeta Prawna.pl”; http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/ praca/hasla/333815,mobbing.html (dostęp: 10.03.2018).

Mozolewski M. (2016). Przemoc w pracy. Praktyczne porady dla menedżerów, działów HR i innych pracowników. „Rynekpracy.pl Sedlak & Sedlak”; https://rynekpracy.pl/artykuly/ przemoc-w-pracy-praktyczne-porady-dla-menedzerow-dzialow-hr-i-innych-pracownikow (dostęp: 15.03.2018).

NIK (2019). Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach; nik.gov.pl, https:// www.nik.gov.pl/aktualnosci/organizacja-i-warunki-pracy-pracownikow-socjalnych-w-gminach.html (dostęp: 27.03.2020).

Ostrowska M., Michcik A. (2014). Mobbing – istota, przyczyny, przeciwdziałanie. „Ergonomia”, 6: 8–11.

Pasztelańska J. (2016). Zaharowany jak Polak. Pracujemy do granic wytrzymałości, bo chcemy? „Gazeta Prawna.pl”; http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/970525,zaharo-wani-polacy-zaharowani-polacy.html (dostęp: 11.03.2018).

Szacki J. (2006). Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szewczyk H. (2012). Mobbing w stosunkach pracy. Zagadnienia prawne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szumlewicz P. (2018a). Mobbing po polsku. Nękanie na gigantyczną skalę bez konsekwencji. „Dziennik.pl”; http://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/567168,szumlewicz-o-mobbingu-po-polsku.html (dostęp: 17.03.2018).

Szumlewicz P. (2018b), Mobbing to masowe zjawisko w Polsce. Dlaczego więc nie istnieje w statystykach? „Forsal.pl”; http://forsal.pl/artykuly/1098901,mobbing-to-masowe-zjawisko-w-polsce-dlaczego-wiec-nie-istnieje-w-statystykach.html (dostęp: 18.03.2018).

Szykany w miejscu pracy. Komunikat z badań CBOS nr 109/2014. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa: 1–13; http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_109_14. PDF (dostęp: 16.03.2018).

Trojanowski P., Tworek I., Wawrzyniak-Kostrowicka M. (2012). Asystent Rodziny jako innowacyjny instrument pomocy na tle mechanizmów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu rodzin. Leader-Great Publishers, Wydawnictwo Fundacji Emanuel, Łódź.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

Walczak A., Kozak M. (2020). Mobbing w organizacji pomocowej jako przykład patologii zarządzania. Studium przypadku. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”, 11: 183–199.

Warszewska-Makuch M. (2007). W polskich firmach co dziesiąty pracownik może być ofiarą mobbingu. „GazetaPrawna.pl”; http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/4181,w-polskich-firmach-co-dziesiaty-pracownik-moze-byc-ofiara-mobbingu.html (dostęp: 18.03.2018).

Wysokie koszty lobbingu (2013). „Wprost.pl”; https://www.wprost.pl/392540/Wysokie-koszty-mobbingu (dostęp: 16.03.2018).

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Mobbing. Encyklopedia Governica; https://www.governica. com/Mobbing (dostęp: 14.03.2018).

Zbiegień-Maciąg L. (2002). Etyka w zarządzaniu organizacją, w: J. Dietl, W. Gasparski (red.). Etyka biznesu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 217–229.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.