Obraz psychozy w autobiograficznej twórczości literackiej osób chorujących psychicznie

Maria Grzybek

Abstrakt

Image of psychosis in autobiographical literary work of mentally ill people

Both superficial and professional contact with a person suffering from paranoid schizophrenia brings with it many threads, questions and ambiguities. This is also the case with contact with the literary and poetic work of the people affected. Their work is often incomprehensible, because in its form it often does not resemble anything known, simple or familiar. Reading the products of the sick, we have a chance to get closer to the experience and to get to know psychosis, but also to get closer to the author, as to the man with a burden on the neck, but as valuable as all other people. The aim of this work is to introduce the subject of narration and autobiographical work of mentally ill people on the example of Joanne Greenberg’s novel “Life is not a fairy tale”.

Słowa kluczowe: schizophrenia, autonarration, literary work, psychosis, art brut, the art of excluded
References

Barrie J.M. (1892). Tajemnicza cyganka. Druk. Noskowskiego, Warszawa.

Bartosz B., Straś-Romanowska M. (2010). Badania narracyjne w psychologii. Wydawnictwo Psychologii Kultury, Warszawa.

Bennett A., Schiller L. (1994). Cichy pokój, tłum. P. Laskowicz. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Frankl V. (2013). Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Golańska Ż. (2007). Opieka pielęgniarska nad noworodkiem. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków.

Greenberg J. (1994). Życie to nie bajka, tłum. T. Bieroń. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Karakuła H., Krasowski T., Morylowska-Topolska J., Pawęzka J., Stelmach E., Urbańska A. (2011). Wgląd w chorobę a zaburzenia poznania społecznego w schizofrenii – przegląd literatury. „Current Problems of Psychiatry”, 12 (4): 510–515.

Kępiński A. (1992). Schizofrenia. Wydawnictwo Sagittarius, Kraków.

Kępiński A. (2001). Autoportret człowieka. Myśli-aforyzmy. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kirchbach G. (2003). Ogólne wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalne. „European Psychotherapy”, 1 (4): 33–46.

Klimasiński K. (2000). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kuhn-Dymecka A., Niedźwiecka I., Wciórka J. (2008). Wgląd w chorobę a funkcjonowanie poznawcze osób chorych na schizofrenię. „Psychiatria Polska”, 42 (6): 943–957.

Lauveng A. (2008). Byłam po drugiej stronie lustra, tłum. E. Bilińska. Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.

Paul-Cavallier F. (2001). Wizualizacja, tłum. A. Suchańska. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Saint-Exupéry A. (1993). Ziemia, planeta ludzi, tłum. W. Bieńkowska, Z. Bieńkowski. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Sartre J.-P. (1970). Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, tłum. P. Beylin. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Schulz B. (2002). Księga listów. Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.

Tańczuk R. (1998). Współczesne kłopoty z tożsamością. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 1 : 31–45.

Woźniak T. (2005). Narracja w schizofrenii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.