Komunikacja społeczna w pracy socjalnej – aspekty teoretyczne i praktyczne

Mateusz Szast

Abstrakt

Social communication in social work ‒ theoretical and practical aspects

The purpose of the article is to draw attention to the issues not so much as communication, but to communicate in social work, with particular emphasis on the essence of communication between individuals, listening and not hearing and perceiving rather than seeing the needs of other people. Proper intergenerational and intercultural communication, in turn, can condition understanding and empathy by capturing the interlocutor’s point of view ‒ it should be noted that the vast majority of social workers are younger than their pupils, characterized by specialized education, which may make it difficult to understand the level of abstraction of their stakeholders or beneficiaries. In the analysis completed with recommendations for social workers, both verbal and non-verbal channels were included.

Słowa kluczowe: communication, social work, emotional intelligence
References

Buller L.J. (2005). Bezpieczne i skuteczne komunikowanie. Praktyczny poradnik postępowania. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Warszawa.

Buller L.J. (2008). Influencja. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola.

Frydrychowicz S. (2005). Sposoby i wymiary komunikowania interpersonalnego a rozwój człowieka. „Psychologia Rozwojowa”, 10 (3): 93–100.

Garvin Ch.D., Seabury B.A. (1998a). Działania interpersonalne w pracy socjalnej. Procesy i procedury, cz. 1, tłum. J. Banasiak. Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice.

Garvin Ch.D., Seabury B.A. (1998b). Działania interpersonalne w pracy socjalnej. Procesy i procedury, cz. 2, tłum. J. Banasiak. Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice.

Krajewska A. (2018). Kompetencje personalne i społeczne. Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz, Warszawa.

Pisarek W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Plęs A. (2019). Prof. Jerzy Bralczyk: Jak mówić, żeby nas słuchano? Nie ma jednej metody; https:// plus.nowiny24.pl/prof-jerzy-bralczyk-jak-mowic-zeby-nas-sluchano-nie-ma-jednej-metody/ ar/12008317 (dostęp: 1.11.2019).

Sawicka M. (2018). Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Segal J. (1997). Jak pogłębić inteligencję emocjonalną, tłum. M. Jałocho, P. Kołyszko, I. Szyszkowska-Andruszko. Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa.

Silberman M., Hansburg F. (2012). Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymać mądre relacje z innymi, tłum. D. Piotrowska. Wydawnictwo Studio EMKA, Łódź.

Sztompka P. (2007). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.