Zeszyty Pracy Socjalnej,2020, Tom 25, Numer 4

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Komunikacja społeczna w pracy socjalnej – aspekty teoretyczne i praktyczne

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 257–267
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.030.13085

Społeczna rola pracownika socjalnego: jej kształtowanie i odgrywanie w perspektywie dramaturgicznej Ervinga Goffmana

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 243–255
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.029.13084

Risk behavior of youth – social definition of risk

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 269–282
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.031.13086

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Obraz psychozy w autobiograficznej twórczości literackiej osób chorujących psychicznie

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 283–295
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.032.13087

Recenzje

Recenzje/Reviews 

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 297–304
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/24496138ZPS.20.033.13088

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.