Rapid adjustments of remote teaching of youth - lessons from the pandemics 

Anna Cherenovych

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.