Zeszyty Pracy Socjalnej,2021, Tom 26, Numer 1

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Social Capital and Childbearing Tendencies with Emphasis on Generational Differences (Case Study: Babol City)

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 1-26
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24496138ZPS.21.001.13842

Praktyka pracy socjalnej jako komunikacja międzykulturowa

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 27-40
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24496138ZPS.21.002.13843

Rapid Adjustments of Remote Teaching of Youth – Lessons from the Pandemics

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 41-54
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24496138ZPS.21.003.13844

Recenzje

Recenzje/Reviews 

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2021, Tom 26, Numer 1, s. 63-70
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24496138ZPS.21.004.13845

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.