Zeszyty Pracy Socjalnej,2021, Tom 26, Numer 4

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od Hamburga do Strasburga. Uwagi o miejskich rozwiązaniach w zakresie pomocy społecznej od końca XVIII do początku XX wieku

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 113-121
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24496138ZPS.21.009.15081

Ludzie z kryjówek na nowo odczytani

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 99-111
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24496138ZPS.21.008.15080

Poczucie sensu życia wśród młodzieży akademickiej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2021, Tom 26, Numer 4, s. 123-139
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24496138ZPS.21.010.15082

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.