Mathebane M.S., Sekudu J. (2018). A Contrapuntal Epistemology for Social Work: An Afrocentric Perspective. “International Social Work”, 61(6): 1154–1168

Elisa De Block

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.