Zeszyty Pracy Socjalnej,2022, Tom 27, Numer 3

Redaktor naczelny: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Mad Studies is Maddening Social Work

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2022, Tom 27, Numer 3, s. 69-84
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/24496138ZPS.22.013.17252

Jedna Europa? Rozważania wokół problemów społecznych krajów Unii Europejskiej

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2022, Tom 27, Numer 3, s. 85-103
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/24496138ZPS.22.014.17253

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.