Zeszyty Pracy Socjalnej,Zapowiedź, Tom 26, Numer 1

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Social Capital and Childbearing Tendencies with Emphasis on Generational Differences (Case study: Babolcity)

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 26, Numer 1,
Data publikacji online: 22 marca 2021

Praktyka pracy socjalnej jako komunikacja międzykulturowa

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 26, Numer 1,
Data publikacji online: 22 marca 2021

Rapid adjustments of remote teaching of youth - lessons from the pandemics 

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 26, Numer 1,
Data publikacji online: 22 marca 2021

Recenzje

Recenzje/Reviews 

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 26, Numer 1,
Data publikacji online: 22 marca 2021

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.