Zeszyty Pracy Socjalnej,Zapowiedź, Tom 27, Numer 1

Redaktor naczelny: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2022

Visual Arts and Social Work –Towards Reflective Practice

Sortuj według

“La haine” (Hate)

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 27, Numer 1,
Data publikacji online: 2022

“The Angel’s Share”

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 27, Numer 1,
Data publikacji online: 2022

“The Wisdom of Trauma”

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 27, Numer 1,
Data publikacji online: 2022

Recenzje

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.