Zeszyty Pracy Socjalnej,Zapowiedź, Tom 27, Numer 2

Redaktor naczelny: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2022

Visual Arts and Social Work –Towards Reflective Practice

Sortuj według

Dying to tell

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 27, Numer 2,
Data publikacji online: 2022

Lead Me Home

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 27, Numer 2,
Data publikacji online: 2022

Stereotypes can cause trauma. An essay based on the documentary “The wisdom of trauma”

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 27, Numer 2,
Data publikacji online: 2022

Recenzje

Recenzje/Reviews

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 27, Numer 2,
Data publikacji online: 2022

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.