Od Hamburga do Strasburga.Systemy opieki i pomocy społecznej w miastach od końca XVIII do początku XX wieku

Borys Cymbrowski

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.