Stereotypes can cause trauma. An essay based on the documentary “The wisdom of trauma”

Michał Holewa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.