Zeszyty Pracy Socjalnej,Zapowiedź, Tom 26, Numer 2

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od Hamburga do Strasburga.Systemy opieki i pomocy społecznej w miastach od końca XVIII do początku XX wieku

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 26, Numer 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Supervision of social work and professional burnout of social workers. Research in selected social welfare centers

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 26, Numer 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Educational-preventive workshop in the context of the social work supervision

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 26, Numer 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.