Zeszyty Pracy Socjalnej,Zapowiedź, Tom 26, Numer 2

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Rok wydania: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Supervision of social work and professional burnout of social workers. Research in selected social welfare centers

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 26, Numer 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Od Hamburga do Strasburga.Systemy opieki i pomocy społecznej w miastach od końca XVIII do początku XX wieku

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 26, Numer 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Educational-preventive workshop in the context of the social work supervision

Zeszyty Pracy Socjalnej, Zapowiedź, Tom 26, Numer 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.