Ludzie z kryjówek na nowo odczytani

Paweł Koza

Abstrakt

W artykule zostaje zaprezentowana próba nowego odczytania eseju ks. Józefa Tischnera p.t. „Ludzie z kryjówek”. Z perspektywy dramatycznej i dynamicznej zarazem, została ukazana droga człowieka od kajdan Platońskiej jaskini aż do wyzwolenia. Ważnym kontekstem przeprowadzonych analiz jest kategoria „spiritual emergency”, która jest częścią DSM-V. Celem artykułu jest ukazanie drogi wyzwolenia i wewnętrznej wolności na drodze integracji pracy socjalnej, kontemplacji i filozofii.

* Tekst został przygotowany w ramach grantu „Józef Tischner - polska filozofia wolności a myśl europejska" (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - 11H 13 0471 82), realizowanego przez Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Słowa kluczowe: ludzie z kryjówek, „spiritual emergency”, reintegracja

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.