Ludzie z kryjówek na nowo odczytani

Paweł Koza

Abstrakt

Ludzie z kryjówek – Newly Reconceived

The article presents an attempt at a new understanding of Jozef Tischner’s essay Ludzie z kryjówek. The context of this inquiry is ‘spiritual emergency’ as a diagnostic category in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (fifth edition). Tischner’s essay is analysed from a dramatic and dynamic perspective. The main aim is to describe the journey from chains in the cave to liberation. Inner freedom is achieved by integrating social work, contemplation and philosophy.

* Tekst został przygotowany w ramach grantu „Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – 11H 13 0471 82) realizowanego przez Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. 

Słowa kluczowe: clinical social work, spiritual emergency, values

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.