Zaproszenie do publikowania

Redakcja czasopisma Zeszyty Pracy Socjalnej zaprasza do zgłaszania tekstów teoretycznych, empirycznych i metodologicznych, które mają charakter przeglądowy, stanowią krytyczną refleksję nad współczesnymi zagadnieniami pracy socjalnej i problemów społecznych tak o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym.

Artykuły o objętości 20,000-40,000 znaków ze spacjami powinny zawierać wstęp, przegląd dotychczasowych ustaleń na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.

Inspiracją do dyskusji oraz pogłębionych badań mogą być również recenzje książek i artykułów - o objętości nie większej niż 15,000 znaków ze spacjami - dotyczące m.in. zagadnień zdrowia i choroby, wzorów życia małżeńsko-rodzinnego, starzenia się społeczeństwa oraz praktyk społecznych realizowanych w sektorach: pomocy społecznej, struktur samorządowych, NGO lub otwartego rynku pracy.

Szczegółowe informacje dla Autorów znajdują się w zakładce Zasady publikowania.

Zeszyty Pracy Socjalnej ukazują się cztery razy do roku, a ich pierwotną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.