Procedura Recenzowania

Każdy nadesłany artykuł przechodzi dwustopniową recenzję – wewnętrzną i zewnętrzną. Pomyślne przejście recenzji wewnętrznej kwalifikuje tekst do wejścia w zasadniczy proces recenzji i przesłania go do recenzentów zewnętrznych.

Każdy nadesłany artykuł jest przekazywany dwóm niezależnym recenzentom. Podczas procedury recenzyjnej zachowane są zasady poufności i anonimowości (double-blind review).

Autor pracy otrzymuje treść recenzji w formie elektronicznej z jednoznacznym wnioskiem, co do przyjęcia/odrzucenia artykułu. W przypadku zawarcia przez recenzenta uwag krytycznych, autor jest zobowiązany do wprowadzenia sugerowanych poprawek w terminie podanym przez Redakcję. Przesłanie artykułu do publikacji następuje po wprowadzeniu wymaganych zmian i uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu będą szczególnie brane pod uwagę następujące kwestie:

· Czy tematyka artykułu jest zbieżna z profilem pisma (m.in. czy odnosi się do problemów społecznych i pracy socjalnej)?

· Czy treść tekstu jest zgodna z tytułem?

· Czy tekst napisany jest odpowiednim stylem, nie ma błędów ortograficznych; czy jest czytelny?

· Czy artykuł wnosi jakieś nowe spojrzenie na opisywany temat?

· Czy tekst jest zgodny z wymogami prawa autorskiego (m.in. czy ilustracje, grafiki, zdjęcia zostały odpowiednio opisane)?

· Czy odwołuje się do najnowszych i najistotniejszych publikacji? Czy zawiera odniesienia do klasyki literatury danego tematu? Czy zakres wykorzystanych materiałów jest wyczerpujący?

· Czy tekst może sprawić, że pismo będzie bardziej ciekawe? Czy jest interesujący, kontrowersyjny, ważny, czy też w inny sposób może zainspirować dyskusję lub dalsze badania?

Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja dokłada wszelkich starań, by wyznaczeni recenzenci byli jak najbardziej kompetentni w danej dziedzinie oraz by recenzent i autor recenzowanego dzieła nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.

Redakcja dba również o to, by unikać konfliktów interesów bądź okoliczności mogących obniżyć społeczną wiarygodność procedury recenzyjnej.

Szczegółowe kryteria oceny artykułu można znaleźć w zakładce Umowy, formularze. Wzór recenzji znajduje się tutaj Formularz recenzencki (plik do pobrania)