Rada naukowa

Ole Petter Askheim, Inland Norway University of Applied Sciences, Norway

Peter Beresford, University of Essex, United Kingdom

Denise E. Bronson, Ohio State University, Columbus, USA

Krzysztof Frysztacki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Jos Kienhuis, Fontys University, Tilburg, Holandia

Malcolm Payne, Manchester Metropolitan University, United Kingdom

Pnina Ron, University of Haifa, Israel

Stephen A. Webb, Glasgow Caledonian University, United Kingdom

Francesco Villa, Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan, Italy

Kazimiera Wódz, Uniwersytet Śląski, Katowice
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.