Zespół redakcyjny

Od 2022 roku

Redaktor naczelny: Katarzyna Ornacka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków katarzyna.ornacka@uj.edu.pl

Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków borys.cymbrowski@uj.edu.pl

Redaktor językowy: Annamaria Orla-Bukowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków aorlabukowska@gmail.com

 

________________________________________________________________________________________

Do 2022

Redaktor naczelny: Lucjan Miś, Uniwersytet Jagielloński, Kraków lucjan.mis@uj.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków katarzyna.ornacka@uj.edu.pl

Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków borys.cymbrowski@uj.edu.pl

Redaktor językowy: Annamaria Orla-Bukowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków aorlabukowska@gmail.com

Członkowie zespołu redakcyjnego:
Wojciech Adamek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków wojciech.adamek@uj.edu.pl
Magdalena Ślusarczyk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.