Zeszyty Pracy Socjalnej

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski

 Czasopismo jest indeksowane w bazie ERIH PLUS

ISSN 1507-4285
e-ISSN 2449-6138
Punkty MNISW: MNiSW 2015-2018: Lista B / 9 pkt | Punktacja MNiSW 2019 i 2021: 5 pkt
Właściciel czasopisma:
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2021, Tom 26, Numer 1

Redaktor naczelny: Lucjan Miś
Zastępca redaktora naczelnego: Katarzyna Ornacka
Sekretarz redakcji: Borys Cymbrowski
Opublikowano online: 29 marca 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Recenzje

Recenzje/Reviews 

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2021, Tom 26, Numer 1,
Data publikacji online: 22 marca 2021

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.