Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich

Redaktor naczelny: Zofia Berdychowska
Sekretarze: Paweł Zarychta, Robert Kołodziej

„Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten / Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich” zostało powołane z inicjatywy ówczesnej Przewodniczącej SGP, prof. Zofii Berdychowskiej, przez Zarząd Stowarzyszenia w roku 2012 w celu upowszechniania dorobku i wyników badań prowadzonych przez polskie środowisko germanistyczne, zwłaszcza członków Stowarzyszenia Germanistów Polskich, oraz badaczy zagranicznych współpracujących ze Stowarzyszeniem. Na łamach czasopisma publikowane są recenzowane artykuły naukowe z zakresu wszystkich subdyscyplin germanistycznych. Celowi temu służy także zamieszczanie recenzji publikacji naukowych.

ISSN 2353-656X
e-ISSN 2353-4893
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Stowarzyszenie Germanistów Polskich

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2015, Zeszyt 4 (2015)

Redaktor naczelny: Zofia Berdychowska
Opublikowano online: 24 czerwca 2015

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Entwicklung der Graphematik im Schöffenbuch von Markenhau/Markowa

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2015, Zeszyt 4 (2015), s. 247–260
Data publikacji online: 24 czerwca 2015
DOI 10.4467/23534893ZG.15.018.3466

Zu Dimensionen der Bildhaftigkeit. Eine Analyse anhand Thomas Manns Herr und Hund und seiner Übersetzung ins Polnische

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2015, Zeszyt 4 (2015), s. 261–272
Data publikacji online: 24 czerwca 2015
DOI 10.4467/23534893ZG.15.019.3467

Von der Mehrdimensionalität der Geschichte – Gerhard Schröder und seine Haltung gegenüber Polen

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2015, Zeszyt 4 (2015), s. 273–280
Data publikacji online: 24 czerwca 2015
DOI 10.4467/23534893ZG.15.020.3468

Gegenwart und Zukunft der älteren deutschen Literatur in der polnischen Germanistik

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2015, Zeszyt 4 (2015), s. 281–293
Data publikacji online: 24 czerwca 2015
DOI 10.4467/23534893ZG.15.021.3469

Ein integriertes Rhetoriktraining. Ansätze für germanistische Studiengänge im Ausland

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2015, Zeszyt 4 (2015), s. 295–307
Data publikacji online: 24 czerwca 2015
DOI 10.4467/23534893ZG.15.022.3470

Willy Brandts Versöhnungspolitik gegenüber Polen 1970–1972. Ein Erinnerungsbeitrag

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2015, Zeszyt 4 (2015), s. 309–318
Data publikacji online: 24 czerwca 2015
DOI 10.4467/23534893ZG.15.023.3471

Der deutsch-polnische Kulturvergleich als Gegenstand der kulturwissenschaftlichen Forschung und Lehre

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2015, Zeszyt 4 (2015), s. 319–329
Data publikacji online: 24 czerwca 2015
DOI 10.4467/23534893ZG.15.024.3472

Aus dem Leben des Verbandes

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2015, Zeszyt 4 (2015), s. 331-340
Data publikacji online: 24 czerwca 2015