Komitet redakcyjny

Redaktor naczelna

Zofia Berdychowska
Stowarzyszenie Germanistów Polskich
ul. Kanonicza 14
PL 31-002 Kraków
e-mail: zofia.berdychowska@uj.edu.pl

Sekretarze

Paweł Zarychta
Stowarzyszenie Germanistów Polskich
ul. Kanonicza 14
PL 31-002 Kraków
e-mail: zeitschrift@sgp.edu.pl

Robert Kołodziej
Stowarzyszenie Germanistów Polskich
ul. Kanonicza 14
PL 31-002 Kraków
e-mail: Robert.kolodziej@uj.edu.pl


Redaktorzy językowi:
Dietmar Gass
Reinhold Utri