Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich

Redaktor naczelny: Zofia Berdychowska
Sekretarze: Paweł Zarychta, Robert Kołodziej

„Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten / Czasopismo Stowarzyszenia Germanistów Polskich” zostało powołane z inicjatywy ówczesnej Przewodniczącej SGP, prof. Zofii Berdychowskiej, przez Zarząd Stowarzyszenia w roku 2012 w celu upowszechniania dorobku i wyników badań prowadzonych przez polskie środowisko germanistyczne, zwłaszcza członków Stowarzyszenia Germanistów Polskich, oraz badaczy zagranicznych współpracujących ze Stowarzyszeniem. Na łamach czasopisma publikowane są recenzowane artykuły naukowe z zakresu wszystkich subdyscyplin germanistycznych. Celowi temu służy także zamieszczanie recenzji publikacji naukowych.

ISSN 2353-656X
e-ISSN 2353-4893
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Stowarzyszenie Germanistów Polskich

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.