Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 4 (52)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w instytucjach kultury

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 4 (52), s. 139–153
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.20.011.13702

Recenzja: Marek Ćwiklicki, Metody zarządzania wartością publiczną

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 4 (52), s. 155–158
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.20.012.13703