Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Sylwia Wrona, Joanna Trzópek-Paszkiewicz

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 3 (55)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Sylwia Wrona, Joanna Trzópek-Paszkiewicz
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Dostęp do edukacji oraz jej przebieg w obliczu pandemii COVID-19

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 3 (55), s. 101-127
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.21.007.16351

Spółka non profit w świetle przedsiębiorczości społecznej

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 3 (55), s. 129-146
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.21.008.16352

Instrumenty programowania wymiaru miejskiego polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021–2027 na przykładzie Polski

Zarządzanie Publiczne, 2021, Numer 3 (55), s. 147-167
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843968ZP.21.009.16514