Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 2 (50)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Obligacje jako źródło finansowania działalności banku gospodarstwa krajowego

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 2 (50), s. 47–60
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843968ZP.20.004.13069

Problemy występujące na polskim rynku zamówień publicznych w opinii zamawiających z województwa opolskiego

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 2 (50), s. 61–71
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843968ZP.20.005.13070

Analiza wybranych uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Zarządzanie Publiczne, 2020, Numer 2 (50), s. 73–81
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843968ZP.20.006.13071