Zarządzanie Publiczne Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat

Czasopismo ukazuje się cztery razy w ciągu roku. Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.

ISSN 1896-0200
e-ISSN 2084-3968
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48)

Redaktor naczelny: Joanna Kołodziejczyk
Sekretarz redakcji: Paweł Hałat
Opublikowano online: grudzień 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od Redakcji

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48), s. VII-VIII
Data publikacji online: grudzień 2019

Czynniki rozwoju turystyki medycznej w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48), s. 271-284
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.019.11939

Społeczna odpowiedzialność uczelni. Perspektywa strategiczna

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48), s. 285-297
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.020.11940

Fees and User Charges in Public Finance. Evidence from Selected OECD Countries

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48), s. 299-315
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.021.11941

Learning and Accountability: Mutually Exclusive or Complementary Purposes of Evaluation of Public Policy Interventions

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48), s. 317-326
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.022.11942

Wybrane problemy w zakresie gospodarowania środkami funduszu leśnego w latach 2011–2017

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48), s. 327-338
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.023.11943

Zjawisko głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw w 2014 roku na podstawie badań kart wyborczych z Archiwum Państwowego w Kielcach

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 4 (48), s. 339-349
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.024.11944